JAK PRZEKAZAĆ 1% PODATKU?

PRZEKAZUJĄC NAM 1% PODATKU POMOŻESZ NAM W MODERNIZACJI BUDYNKU SZKOŁY:-)


Szanowni Państwo !

SPOŁECZNE TOWARZYSTWO OŚWIATOWE
POSIADA STATUS INSTYTUCJI POŻYTKU PUBLICZNEGO

Wszystkich, którym na sercu leży dobro dzieci, prosimy
o przekazanie darowizny na rzecz tej organizacji.

Pieniądze te będą wykorzystane na

UNOWOCZEŚNIENIE BUDYNKU SZKOŁY,

REMONTY I POMOCE NAUKOWE


dla uczniów Społecznej Szkoły Podstawowej STO
i Społecznego Liceum Ogólnokształcącego STO.


Aby przekazać darowiznę  na rzecz organizacji pożytku publicznego
1% podatku od osób fizycznych należy:

Jak przekazać 1% podatku Społecznemu Towarzystwu Oświatowemu SKT nr 50?

We wskazanych rubrykach zeznania podatkowego wpisujemy numer, pod jakim widnieje
Społeczne Towarzystwo Oświatowe SKT nr 50 w Krajowym Rejestrze Sądowym - 0000029026 - oraz kwotę, którą chcemy przekazać dla STO. Prosimy pamiętać, że kwota nie może przekraczać 1% podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.


Serdecznie dziękujemy za każdą wpłatę,

Uczniowie, Nauczyciele, Dyrekcja i Zarząd SKT nr 50 STO.