Comenius 2013 - 2015

"We Do Care Children!"
-----------> strona projektu

 

PARTNERZY PROJEKTU:

Koordynator:

Mehmet Memisogullari Ortaokulu

Ankara/Turcja

Społeczne Gimnazjum STO

ul. Wojska Polskiego 7A
27-200 Starachowice

Polska

Pelˇci special boarding school-development centre

Kuldiga/Łotwa

ESCOLA LA GINESTA

Calafell/Hiszpania

Ist. Comp. di San Cipirello

San Cipirello/Włochy

 

Opis projektu:

     Przemoc jest ogromnym problemem na świecie. Chcemy wspólnie zastanowić się nad tą kwestią. Chcemy stawić czoło i zapobiegać przemocy, a także wypracować pewne rozwiązania, które pomogą nam w naszej pracy w szkole. Nasz projekt skupia się na uczniach, ale obejmuje również ich rodziców, nauczycieli i inne organizacje samorządowe.

W projekcie udział weźmie pięć szkół, które skoncentrują się na potrzebie dziecka do bycia akceptowanym i do bycia bezpiecznym w rodzinnym domu, szkole i społeczeństwie. Wszystko to ma na celu zdrowy rozwój dziecka oraz wzrost jego pewności siebie. Dziecko powinno być oceniane według swoich własnych cech osobowościowych. My jako nauczyciele ciągle próbujemy do tego dążyć. Życie bez przemocy jest prawem dziecka!

Naszym celem jest pomagać dzieciom, które muszą mierzyć się z przemocą w swoim życiu i próbować integrować te dzieci ze środowiskiem. Chcemy pokazać rodzicom, że kochane dzieci odnoszą więcej sukcesów, są pewniejsze siebie i szczęśliwe.

Checmy skoncentrować się na przeprowadzaniu pozytywnych zmian w zachowaniu uczniów i ich podejściu do życia. Pragniemy zwrócić uwagę rodziców na akceptowanie swoich dzieci takimi jakimi są i na fakt, że są wartościowymi członkami społeczeństwa.

Poprzez międzynarodową współpracę, chcemy zdobywać cenne doświadczenia: dzielić się pomysłami, metodami nauczania i wychowania dzieci, które są przyszłością świata.

Cele projektu:

 1. Zapobieganie przemocy;
 2. Znalezienie sposobów zapobiegania przemocy dzięki współpracy nauczycieli, rodziców I innych organizacji;
 3. Poznawanie różnych kultur europejskich;
 4. Rozwijanie w uczniach umiejętności poszukiwania i rozwijania własnych tlentów;
 5. Rozwijanie umiejętności współpracy i komunikowania się z ludźmi z różnych obszarów kulturowych;
 6. Rozwijanie umiejętności pracy w grupie;
 7. Rozwijanie w dzieciach i młodzieży poczucia własnej wartości i pewności siebie;
 8. Zapoznanie uczniów z prawami dziecka;
 9. Rozwijanie umiejętności językowych uczniów;
 10. Rozwijanie umiejętności efektywnego wykorzystania narzędzi komunikacyjnych.

Beneficjenci projektu - czyli kto może wziąć udział w projekcie:

 • Nauczyciele Społecznego Gimnazjum STO
 • Uczniowie Społecznego Gimnazjum STO

Kryteria doboru uczestników wyjazdów zagranicznych:

Nauczyciele:
- aktywny udział w pracach projektowych,
- komunikatywna znajomość języka angielskiego.

Uczniowie:
- aktywny udział w pracach projektowych,
- aktywny udział w konkursach dotyczących projektu,
- godne reprezentowanie szkoły w konkursach poza szkołą,
- wzorowe lub bardzo dobre zachowanie,
- bardzo dobre wyniki w nauce,
- bardzo dobra znajomość języka angielskiego,
- otwartość na inne kultury i zwyczaje,
- gotowość przyjęcia gości - uczniów ze szkół partnerskich,
- gotowość do zamieszkania u rodziny w odwiedzanym kraju partnerskim,
- oraz przyjmowanie gości - uczniów w poprzednich projektach (dotyczy uczniów, którzy przyjmowali gości u siebie w domu, ale nie mieli do tej pory możliwości wyjazdu).

UWAGA !
Pierwsze spotkanie organizacyjne odbędzie się w dniach 10 -15 listopada 2013 r. w szkole partnerskiej w Ankarze w Turcji.

Wrzesień 2013

W szkole na dolnym holu pojawiła się gazetka ścienna dotycząca nowego projektu Comenius. Prezentuje program Comenius "Uczenie się przez całe życie" oraz przybliża partnerów projektu.

Na szkolnej stronie internetowej pojawiły się pierwsze informacje dotyczące celów projektu i jego beneficjentów.

Dnia 24 września 2013 r. pani Katarzyna Sasak wzięła udział w spotkaniu dla beneficjentów programu Comenius, które odbyło się w Warszawie.

W dniach 18 i 25 września w ramach lekcji wychowawczych w klasie III gim odbyły się lekcje poświęcone zagadnieniu i problemowi przemocy i zagrożeń w Sieci, które zostały przeprowadzone przez panią Anne Babicką w warsztatach udział wzięli uczniowie gimnazjum wraz z wychowawcą.

Październik 2013

Dnia 2.10.2013 r. pani dyrektor Bożena Jaskros i pani Katarzyna Sasak wzięły udział w Konferencji Programu "Uczenie się przez całe życie", na której zaprezentowały zrealizowane projekty Comenius w szkołach podstawowej i gimnazjum.

Celem konferencji było:
- Podsumowanie całego okresu działania programu.
- Umożliwienie beneficjentom Programu prezentacji swoich dokonań w realizacji projektów programu Comenius, Leonardo da Vinci, eTwinning i innych działań Programu "Uczenie się przez całe życie" na scenie sali widowiskowej WDK w Kielcach.
- Autoprezentacja beneficjentów Programu w postaci stanowiska wystawienniczego w holu głównym WDK w Kielcach.
-  Wymiana doświadczeń wśród beneficjentów Programu "Uczenie się przez całe życie".
- Upowszechnianie przykładów dobrych praktyk wśród podmiotów oświatowych i jednostek samorządu terytorialnego, szczególnie w perspektywie nadejścia programu "Erasmus +" delegującego znaczące środki na projekty instytucjonalne.

Uczniowie gimnazjum pracowali metodą projektu pod kierunkiem pani Magdaleny Sokołowskiej na zajęciach artystycznych i zajęciach z plastyki. Pracując indywidualnie i w grupach przygotowali zakładki do książek, na których zaprezentowali sympatyczne myśli i pozytywne hasła promujące miłość, przyjaźń i rodzinę.

Uczniowie I klasy SG STO wykonują zakładki do książek.
Uczniowie II klasy SG STO
Uczniowie III klasy SG STO
Efekty pracy uczniów SG STO

Wykonali również pudełeczka na drobne skarby w myśl zasady, że "małe rzeczy cieszą".

Kwiatowe pudełeczka wykonane przez uczniów SG STO

Listopad 2013

Uczniowie projektowali logo dla naszego projektu na lekcjach plastyki i zajęciach artystycznych pod kierunkiem nauczyciela plastyki pani Magdaleny Sokołowskiej.

Uczniowie I klasy SG STO projektują logo.
Oto nasze propozycje:
 
 

      W dniach od 11 do 15 listopada 2013 r. odbyło się spotkanie projektowe w szkole Mehmet Memişogullari Ortaokulu w Ankarze w Turcji. Spotkanie dotyczyło organizacji pracy w projekcie Comenius Partnerskie Projekty Szkół o tytule: "We DO care children".

W spotkaniu udział wzięli nauczyciele i dyrektorzy szkół z Turcji, Polski, Włoch, Hiszpanii i Łotwy. Społeczne Gimnazjum STO reprezentowały pani dyrektor Bożena Jaskros, pani dyrektor Dorota Glina oraz szkolny koordynator projektu pani Katarzyna Sasak.

Podczas spotkania ustalono terminy spotkań, realizację mobilności uczniów, wybrano wspólne projektowe logo, pracowano nad materiałami i wyglądem wspólnej strony projektowej.
Każdy ze szkolnych koordynatorów z krajów partnerskich przedstawił miasto i region, z którego przyjechał, a także swoją szkołę i system szkolnictwa obowiązujący w danym kraju.
Uczniowie szkoły w Ankarze przygotowali program artystyczny i przedstawienie, w którym zaprezentowali jak różnią się dzieci z domów, w których panuje miłość i szacunek od tych, w których dominuje chaos i gniew.
Uczestnicy spotkania mięli okazję zobaczyć szkołę i spotkać się z uczniami, ubranymi w mundurki oraz obserwować lekcje.
Wszyscy uczestnicy wraz z uczniami szkoły pracowali nad muralem, który odtąd będzie świetnym symbolem spotkania i idei projektu.
Grupa projektowa odwiedziła również jeden z Domów Dziecka w Ankarze i wspólnie z dziećmi
i pracownikami ośrodka zjadła przygotowany tradycyjny poczęstunek oraz wręczyła dzieciom upominki.
Zasadzono również projektowy las drzewek, w którym każdy z krajów partnerskich ma teraz swoje drzewo.
Przedstawiciel do spraw edukacji zaprosił wszystkich na spotkanie, które odbyło się w lokalnym urzędzie i podczas którego goście i gospodarze spotkania mogli spotkać się z lokalną władzą dzielnicy, w której znajduje się szkoła w Ankarze oraz poznać specyfikę regionu.

Jednym z celów projektu jest integracja grup oraz uczniów w danym środowisku, a także pokazanie im jak ważna jest przyjaźń i umiejętność wspólnego spędzania czasu wolnego. Projekt ma na celu również poszerzanie wiedzy na temat różnych  kultur europejskich i tego jak ważna jest ta różnorodność i jak nas wszystkich ubogaca.
Świetnym sposobem do osiągnięcia tych  celów są krótkie wycieczki integracyjne.
Uczestnicy spotkania mogli przekonać się "na własnej skórze" jak sprawdza się "metoda wycieczki integracyjnej", ponieważ gospodarze zorganizowali krótki wypad do Kapadocji, podczas którego nie tylko można było zobaczyć ciekawe miejsca i nauczyć się dużo o Turcji, ale który również był okazją do poznania się nawzajem. Zaowocowało to oczywiście nawiązaniem nie tylko znajomości, ale i  wielu przyjaźni.

Gospodarze z Ankary bardzo ciepło i gościnnie przyjęci gości z Europy i sprawili, że wszyscy czuli się wyjątkowo dobrze a spotkanie dało wszystkim poczucie, że projekt nad którym rozpoczęli pracę będzie potrzebny i zwróci uwagę rodziców, nauczycieli i uczniów na wartości takie jak przyjaźń, miłość i szacunek.

Turcja wita gości z Europy.
Pamiątkowe zdjęcie uczestników spotkania projektowego COMENIUS

Grudzień 2013

Regulamin konkursu na plakat "We Do Care Children" z ciekawym sloganem - hasłem promującym projekt -2013-

Do końca grudnia uczniowie klas I i II Społecznego Gimnazjum STO wzięli udział w konkursie na plakat
i hasło promujące projekt. Do konkursu przystąpiło 6 osób:

KLASA I
Jan Wawszczak
Piotr Dąda
Zuzanna Jóźwik
Julia Walkowska

KLASA II
Laura Jammoul
Paulina Popławska

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na początku stycznia 2014.

W minionym miesiącu uczniowie naszej szkoły wzięli udział w akcji przygotowania świątecznej paczki do Włoch. Paczka dotarła do szkoły włoskiej 20 grudnia 2013.

Prezenty przygotowane przez klasę I SG STO
Uczniowie z klas I - III naszego gimnazjum przygotowali
małe upominki i kartki świąteczne dla uczniów szkoły z San Cipirello.


DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM, KTÓRZY PRZYŁĄCZYLI SIĘ DO ZABAWY !!!!!

Tygodnik Starachowicki z dn. 2 grudnia 2013 r., nr 49 /1039/
Aktualizacja gazetki ściennej projektu

Jesteśmy już na facebooku !!!

Styczeń 2014

Rozstrzygnięto konkurs na plakat projektowy!
Laureatami konkursu, a także przyszłymi uczestnikami spotkania projektowego w Hiszpanii w dniach 22 - 28 kwietnia 2014 r. w Calefall będą:

I miejsce - Zuzanna Jóźwik - klasa I
II miejsce -  Julia Walkowska - klasa I i Laura Jammoul - klasa II
III miejsce - Paulina Popławska - klasa II

I miejsce - Zuzanna Jóźwik - klasa I
II miejsce -  Julia Walkowska - klasa I
II miejsce - Laura Jammoul - klasa II
III miejsce - Paulina Popławska - klasa II
Inne projekty:
Jan Wawszczak klasa I
Piotr Dąda klasa I

 

GRATULUJEMY!!

Otrzymaliśmy upominki od kolegów ze szkół we Włoszech
i Hiszpanii
.

Na spotkaniu społeczności szkoły w dniu 2 stycznia odbyło się losowanie upominków. Każdy uczeń, który wziął udział w świątecznej wymianie prezentów mógł wylosować mały upominek.

Klasa III SG STO
Losowanie upominków.
Klasa I SG STO
Uczniowie oglądają hiszpańskie i włoskie upominki.


Ogłosiliśmy nowy konkurs na kalendarz na rok szkolny 2014/2015.
Laureaci tego konkursu będą mogli wziąć udział w spotkaniu projektowym we Włoszech w San Cipirello w dniach 18 - 24 maja 2014 r. Możemy zabrać 8 osób. Warto powalczyć !!!

Regulamin konkursu na kalendarz "We Do Care Children" z ciekawym sloganem - hasłem promującym projekt -2014-

Rozstrzygnięto konkurs na kalendarz na rok szkolny 2014/2015.

Laureatami konkursu, a także przyszłymi uczestnikami spotkania projektowego we Włoszech w dniach 18 - 24 maja w San Cipirello będą:
 

Zuzanna Jóźwik - klasa I
Katarzyna Stefańska - klasa I
Paweł Dąda - klasa III
Katarzyna Harabin - klasa III
Karol Sionek - klasa III
Martyna Skorzyńska - klasa III ------------->
kalendarz.pdf
Julia Smyk - klasa III
Hanna Włoskowicz - klasa III

GRATULUJEMY !!!


Uczniowie klasy III opracowali propozycje haseł - sloganów projektowych:

If you love me, don't hurt me!

For the world you are only a child but for me you are the whole world.

Only you can change your life.

Your life- your choice.

Don't worry- be happy.

No love without freedom.

BE yourself no matter what they say.

by Julia Smyk, Kamila Stępień, Dominika Szczygieł - klasa III
 

in families
never
pain

always
love

this is the best way

by Norbert Sikorski, Jakub Makoski, Michał Wyskiel - klasa III
 

SAFE KIDS
ARE HAPPY KIDS !

by Wojciech Popczyński, Paweł Dąda, Mateusz Zięba - klasa III
 

STOP
VIOLENCE

TO
CHILDREN !!!!!!

by Piotr Serwicki, Karol Sionek - klasa III

 

Violence doesn't make sense!

Fight isn't right!

Safe house is good like Santa Claus!

by Martyna Skorzyńska, Hanna Włoskowicz - klasa III

Uczniowie gimnazjum stworzyli również prezentacje na temat religii katolickiej w naszym kraju oraz napisali wypracowania na temat przemocy wśród dzieci.

Przeprowadzono również ankietę sprawdzającą wiedzę uczniów na temat zjawiska przemocy.

Luty 2014

Dnia 24 lutego 2014 odbył się Dzień Języków Obcych, który w tym roku szczególnie został poświęcony krajom partnerskim oraz tematyce  projektu Comenius.

Nasza międzynarodowa dekoracja.

Uczniowie klasy II  Społecznego Gimnazjum STO i uczniowie klasy VI Społecznej Szkoły Podstawowej STO pod kierunkiem pani Urszuli Serwickiej - Mierzwy, nauczycielki języka angielskiego zaprezentowali publiczności przedstawienie "Cindirella" (Kopciuszek) w języku angielskim, w którym mogliśmy zobaczyć przykład rodziny dysfunkcyjnej oraz tego jak bycie dobrym i wewnętrznie pięknym wpływa na nasze życie.

Występ klasy II gimnazjum "Cindirella".
Nasza widownia.

Następnym punktem programu Dnia Języków były przykłady tańców z różnych krajów, które wykonali uczniowie klas I, II i III gimnazjum oraz klas V i VI szkoły podstawowej pod kierunkiem pani Anny Szumilewicz opiekunki szkolnego koła teatralnego, a także zaproszeni goście z zespołu Plejada ze Starachowic.

Pokaz tańców narodowych.

Uroczystości zakończyły prezentacje i degustacja potraw z krajów partnerskich. Na stoiskach znalazły się plakaty na temat prezentowanego kraju, flagi i oczywiście znane i nieznane przysmaki.

Kraje partnerskie zostały zaprezentowane przez klasy:
Hiszpania - klasa III gimnazjum
Włochy - klasa II gimnazjum
Polska - klasa I gimnazjum
Turcja - klasa V szkoły podstawowej
Łotwa - klasa IV szkoły podstawowej
Klasa VI zaprezentowała kraj dodatkowy, którym były Węgry.

Prezentacja kramiku z Łotwy - klasa IV SSP STO.
Prezentacja kramiku z Turcji - klasa V SSP STO.
Prezentacja kramiku z Polski - klasa I SG STO.
Prezentacja kramiku z Hiszpanii - klasa III SG STO.
Prezentacja kramiku z Węgier - klasa VI SSP STO.

Sesja z Sombrero - świetnie bawili się wszyscy i mali i duzi.

Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się do wspólnej zabawy!!!

W minionym miesiącu uczniowie gimnazjum nadal pracowali nad wypracowaniami dotyczącymi problemu przemocy i prezentacjami na temat religii naszego kraju.

Marzec 2014

W marcu uczniowie nadal pisali prace dotyczące zjawiska przemocy oraz przygotowali prezentacje na temat religii katolickiej w Polsce.

Uczniowie wyjeżdżający na spotkanie projektowe w Hiszpanii spotkali się z opiekunami wyjazdu
i omówili program i regulamin wyjazdu.

Zostało również zorganizowane spotkanie z rodzicami uczniów biorących udział w spotkaniu w Calafell, na którym rodzice zapoznali się z naszym projektem, celami spotkania, harmonogramem wyjazdu oraz ogólną organizacją pobytu.

Poniżej wybrane prace dzieci.

Julia Walkowska prezentacja
Jan Wawszczak prezentacja
Justyna Serwicka prezentacja
Julia Amroży esej
Paulina Popławska esej
Piotr Dąda esej


Kwiecień 2014

W minionym miesiącu uczniowie gimnazjum pracowali nad słowniczkami, w których zebrali podstawowe wyrażenia i zwroty w językach krajów projektowych - Wordbanks - uczniowie klasy I i II wykonali słowniczki na wyjazd na spotkanie projektowe w dniu 16.04.2014 r.

Julia Walkowska
Paulina Popławska
Zuzanna Jóźwik

W dniach 23 - 27 kwietnia odbyło się również spotkanie projektowe Comenius o tytule "We do care children" (Zaoopiekowane dzieci) w Calafell w Hiszpanii.
W spotkaniu udział wzięli uczniowie i nauczyciele szkół partnerskich z Hiszpanii, Włoch, Polski, Turcji
i Łotwy.
Naszą szkołę Społeczne Gimnazjum STO reprezentowały pani Katarzyna Sasak- szkolny koordynator projektu i nauczyciel języka angielskiego,  pani Beata Nowak - nauczyciel matematyki i informatyki oraz uczniowie klasy II - Laura Jammoul i Paulina Popławska, a także klasy I - Julia Walkowska i Zuzanna Jóźwik.

Na spotkaniu projektowym mogliśmy zapoznać się z systemem nauczania w Hiszpanii oraz przeżyć trzy pełne dni w hiszpańskiej szkole. W trakcie tej wizyty zostaliśmy serdecznie przywitani i przyjęci przez wszystkich uczniów i pracowników. Na korytarzach czekały na nas stoiska tematyczne, na których uczniowie z Hiszpanii przygotowali prace plastyczne na temat krajów partnerskich. Zostaliśmy również sympatycznie oprowadzeni po budynku, a nasi uczniowie wzięli udział w typowych lekcjach, które właśnie odbywały się w szkole.

Dnia 23 kwietnia razem z naszymi gospodarzami wzięliśmy udział w obchodach Dnia Świętego Jerzego. Obejrzeliśmy przedstawienie prezentujące legendę o świętym Jerzym oraz pracowaliśmy warsztatowo tworząc upominki, które rozdaje się i otrzymuje tego dnia w Hiszpanii jak na przykład zakładki do książek, wisiorki czy magnesy.

Podczas spotkań nauczycieli zaprezentowano prezentacje multimedialne na temat religii w krajach partnerskich, wybrano slogan projektowy oraz omówiono organizację kolejnego spotkania projektowego we Włoszech. 

Nasi gospodarze zadbali również o to abyśmy mogli spróbować specjałów kuchni Katalońskiej oraz zobaczyć najważniejsze miejsca historyczne w okolicy. Wizyty w Tarragonie, Barcelonie i Calafell były dla nas niezrównaną lekcją historii i sztuki.

Wszyscy wróciliśmy do domów pełni ciepłych wspomnień o przemiłych ludziach dla których dobro dzieci jest najważniejsze, a projekt daje nadzieję na zwrócenie uwagi lokalnych społeczności na to jak różnorodność kulturowa może łączyć, a nie dzielić.
Układamy flagi narodowe z kwiatów.
Zajęcia warsztatowe.
Zwiedzamy szkołę.
Pamiątkowe zdjęcie grupy projektowej z uczniami z Hiszpanii.
Przed budynkiem szkoły.
Od lewej: p. K. Sasak, L. Jammoul, P. Popławska, J. Walkowska i Z. Jóźwik.
Spotkanie z morzem.

Wrażenia z wyjazdu

Laura Jammoul

Flaga Katalonii powiewa na wietrze. Słońce grzeje niemiłosiernie, mimo, że jeszcze nie ma południa. Liście palmowe tworzą na ziemi cień. Słychać szum morza, mimo, że jeszcze ukrywa się za budynkami. Ludzie mijają mnie rozmawiając ze sobą w języku, którego nie rozumiem. Przechodzę obok straganów z mnóstwem kolorowych, rzucających się w oczy pamiątek. Widzę wreszcie wręcz lazurową wodę. Staję na ciepłym piasku, na którym porozrzucane są muszle gigantyczne, w porównaniu do polskich. Podnoszę głowę. Moje oczy utkwione są w horyzoncie. Wciągam głęboko powietrze. Czuję to...HISZPANIA!

Najlepiej wspominam ostatni dzień w szkole. Mieliśmy wtedy okazję ostatni raz porozmawiać z rówieśnikami, dlatego wykorzystywałam ten czas do granic możliwości. W Hiszpanii poznałam Albę, z którą nadal utrzymuję kontakt. Można powiedzieć, że była moją przewodniczką po szkole i po jej ojczystym kraju, o który często wypytywałam.
Tego samego dnia, również wykonywaliśmy prace ręczne. Mój ,,Peace dove" codziennie przypomina mi o tym dniu- wystarczy, że spojrzę na swoją tablicę korkową. Posadzone przez nas kwiaty układały się we flagi państw uczestniczących w projekcie. Po południu pojechaliśmy do Tarragony, gdzie obejrzeliśmy Amfiteatr, odwiedziliśmy Muzeum Sztuki Nowoczesnej oraz Katedrę w Tarragonie. Szczególnie spodobał mi się Amfiteatr z czasów rzymskich ulokowany tuż przy plaży.
Wieczorem mieliśmy uroczystą kolację w szkole. Nie mogę zapomnieć o pysznych deserach, które są, według mnie nie do odwzorowania.

Następnego dnia odwiedziliśmy stolicę Katalonii- Barcelonę. Zwiedzaliśmy symbol tego miasta, czyli katedrę La Sagrada Familia, którą zaprojektował geniusz tamtych czasów- Antonio Gaudi. Jest to moje osobiste zdanie po zobaczeniu w jaki sposób tworzył swoje projekty. Jako pierwszy wykorzystał iluzję- odbicie w lustrze, aby zobaczyć jak rozejdzie się ciężar budowli. Ja bym na to nie wpadła.

Kolejnym zwiedzonym obiektem była La Pedrera zaprojektowana przez tegoż samego autora. Był to budynek mieszkalny, lecz bardzo nowoczesny jak na tamte czasy. Jego charakter idealnie oddaje motto życiowe Gaudiego: ,,Nie ma na świecie niczego prostego".

Szkoda, że wymiana minęła tak szybko. Podczas startu samolotu na lotnisku w Barcelonie, odczuwałam jednocześnie smutek z powodu powrotu do Polski, ale i tęsknotę za domem. Tylko co do jednego nie miałam wątpliwości- wiedziałam, że kiedyś tam jeszcze wrócę.

 

Paulina Popławska

- "Ogólnie mówiąc, wyjazd uważam za udany. Mimo przeziębienia, bardzo dobrze się bawiłam. Najlepszym punktem wycieczki były oczywiście zakupy w Barcelonie na La Rambli. Podobała mi się także Tarragona, gdzie mogliśmy zobaczyć ruiny amfiteatru i panoramę miasta z Wieży Pretoriańskiej. Moja
i inne zagraniczne grupy przyjeżdżające do Hiszpanii były zakwaterowane w Calafell, gdzie zwiedzaliśmy muzeum, wyposażone w nowoczesny sprzęt, aby przybliżyć nam historię tamtejszych rejonów, co jeszcze bardziej uatrakcyjniało pobyt. Do tego wszystkiego sprzyjała nam pogoda. Mogliśmy spróbować także śródziemnomorskich potraw. Chętnie powtórzyłabym ten wyjazd!"

 

Julia Walkowska

22 kwietnia 2014 roku wraz z Zuzią, Laurą, Pauliną i dwiema nauczycielkami - Panią Kasią Sasak i Panią Beatą Nowak, wyjechałyśmy realizować projekt " We do care children" w gorącej Hiszpanii.
Mieszkałyśmy w miasteczku Calafell. Nasz hotel znajdował się blisko morza. Pierwsze trzy dni spędziłyśmy w szkole. Zobaczyłyśmy tam między innymi tradycyjne katalońskie tańce oraz przedstawienie przygotowane przez najmłodsze klasy, dotyczące legendy o Św. Jerzym. W sobotę pojechałyśmy wraz z osobami biorącymi udział w projekcie na całodniową wycieczkę do Barcelony. Zobaczyłyśmy niesamowity kościół Sagrada Familia oraz budynek mieszkalny La Pedrera. W niedzielę zwiedziłyśmy kilka budowli znajdujących się w pobliżu Calafell. W poniedziałek cały dzień spędziłyśmy w podróży.
Wyjazd na zawsze pozostanie w mojej pamięci. Zwiedziłam tam wiele pięknych oraz niesamowitych zabytków. Poznałam również kilka osób, z którymi prawdopodobnie utrzymam kontakt. Mam nadzieję, że będe miała okazje wziąć udział w wielu takich wycieczkach.

Maj 2014

W minionym miesiącu miały miejsce bardzo ciekawe wydarzenia związane z realizacją projektu.

Po pierwsze uzupełniliśmy gazetkę ścienną o nowe zdjęcia i wspomnienia z pobytu w Hiszpanii.

Następnie uczniowie naszej szkoły wzięli udział w ankiecie przygotowanej przez szkołę w Turcji, dotyczącej przemocy w szkole. Wyniki ankiety zostały opracowane przez panią Katarzynę Sasak
i znajdują się w dokumentacji projektu.

Razem z uczniami biorącymi udział w spotkaniu projektowym w San Cipirello przygotowaliśmy piosenki
w języku polskim i prezentację o narodowym bohaterze.
Prezentację o Janie Pawle II - naszym wybranym narodowym bohaterze - w całości przygotowała,
a następnie zaprezentowała Julia Smyk, uczennica klasy III gimnazjum.

W końcu, wzięliśmy udział w spotkaniu projektowym w San Cipirello. Artykuł ze spotkania znajduje się poniżej.

WE DO CARE CHILDREN z wizytą we Włoszech

Uczniowie i nauczyciele Społecznego Gimnazjum STO mieli ostatnio znów niepowtarzalną okazję odwiedzić zaskakujące miejsce, realizując projekt Comenius "We do care children" (Zaopiekowane dzieci). Razem z nauczycielami i uczniami z Turcji, Hiszpanii i Łotwy odwiedzili San Cipirello na Sycylii
w dniach od 19 do 23 maja. W spotkaniu udział wzięło ośmioro uczniów gimnazjum, którzy przebywali pod opieką rodzin goszczących oraz trzy nauczycielki pani dyrektor Bożena Jaskros, pani dyrektor Dorota Glina i pani Katarzyna Sasak- szkolny koordynator projektu.

Nasi włoscy gospodarze przyjęli nas bardzo ciepło i gościnnie, dzięki czemu mogliśmy poczuć się wszyscy jak w domu. Program spotkania umożliwił wszystkim nie tylko poszerzenie własnej wiedzy, ale również nawiązanie nowych znajomości i przyjaźni.

Prace nad projektem zaczęliśmy oczywiście od wizyty w szkole w San Cipirello, w której również odbyły się pozostałe ważne spotkania, w trakcie których reprezentanci każdej ze szkól partnerskich zaprezentowali narodowego bohatera, pomogli przy malowaniu grafitti na szkolnej ścianie oraz zasadzili wspólne drzewka projektowe.

Każdy z nas miał również okazję poszerzyć wiedzę na temat historii i kultury regionu Sycylii, który odwiedziliśmy. Wizyty z Erice, Mondello, Palermo czy Montreale były dla wszystkich bardzo ciekawymi lekcjami historii nie tylko Sycylii i Woch, ale również wspólnych początków Europy.

Projekt "Zaopiekowane dzieci" przybliża sposoby na pokazanie dzieciom i młodzieży jak ciekawie
i bezpiecznie można się wspólnie bawić i spędzać czas. W czasie pobytu we Włoszech mogliśmy obserwować i uczestniczyć wspólnie w wycieczkach, posiłkach, lekcjach i przerwach. Pomogło to nam wszystkim zrozumieć, jak ważna jest tolerancja i wzajemne porozumienie.

Jeden z uczniów, pod koniec pobytu na wymianie, stwierdził, że gdyby ludzie więcej ze sobą rozmawiali, nie byłoby wojen. Bardzo ciekawe podsumowanie spotkania, prawda?

Cała grupa projektowa COMENIUS na spotkaniu w San Cipirello na Sycylii.
Polska delegacja w Mondello.
Polska delegacja w szkole w San Cipirello na Sycylii.

Czerwiec 2014

Dnia 2 czerwca 2014 uczniowie naszej szkoły wzięli udział w ankiecie dotyczącej przemocy doświadczanej w domu. Wyniki ankiety znajdują się w dokumentacji projektu.

Tego samego dnia odbyły się również w naszej szkole warsztaty integracyjne dla uczniów z okazji Dnia Dziecka, zorganizowane przez samorząd szkolny. Uczniowie mogli wspólnie nauczyć się tańca integracyjnego, sprawdzić swoją wiedzę w konkursie "Jeden z dziesięciu" i bawić się biorąc udział
w małych zawodach sportowych.
Było mnóstwo dobrej zabawy.

Przygotowaliśmy również ulotki informacyjne dla rodziców, które zostaną rozdane wraz ze świadectwami ukończenia szkoły. Zawarliśmy w nich informacje dotyczące projektu i problemu przemocy oraz hasła, które wymyślili nasi uczniowie.

Wrzesień 2014

W pierwszym tygodniu września uczniowie naszej szkoły wraz z nauczycielami oraz niektórymi rodzicami wzięli udział w rajdzie integracyjnym po okolicznych lasach naszego miasta. Jego celem była integracja uczniów, nauczycieli i rodziców. Rajd był świetnym sposobem promowania idei naszego projektu, a więc przeciwdziałania przemocy.
 Wraz z powrotem do szkoły rozpoczęliśmy również pracę w projekcie Comenius. We wrześniu i październiku uczniowie będą pracować warsztatowo pod opieką swoich wychowawców zajmując się przemocą w szkole i w domu oraz jej wpływem na każdego człowieka. Dowiedzą się jakie są różne rodzaje przemocy, jak się przed nią uchronić, jak pomóc sobie i innym oraz, że warto szukać pomocy w trudnych sytuacjach. 
Uczniowie klasy I i III gimnazjum przygotowali scenariusze i scenki pokazujące jak przemoc wpływa na osoby przez nią dotknięte. Wraz z wychowawcami panią Agnieszka Makoską i panią Teresą Szklarczyk rozmawiali o problemie przemocy na lekcjach z wychowawcą.

Październik 2014

Uczniowie klasy II gimnazjum pracowali warsztatowo na zajęciach z wychowawcą panią Beatą Nowak i przygotowali filmy, prezentujące konsekwencje przemocy. Zajęcia z wychowacą odbyły się w dniu 27 października pod hasłem: Przemoc w domu i w szkole oraz jej wpływ na dorastającego człowieka.

Listopad 2014

Dnia 19 listopada 2014 odbyło się spotkanie społeczności szkolnej z przedstawicielem policji na temat cyberprzemocy.

Dnia 28 listopada samorząd szkolny zorganizował dla gimnazjum i szkoły podstawowej Andrzejki
z tradycyjnymi zabawami polskimi, jak np. wróżenie z wosku.

Nauczyciele uczący języka angielskiego przygotowali arkusz konkursu dotyczącego wiedzy kulturowej na temat krajów partnerskich - quiz zostanie przeprowadzony w grudniu lub styczniu, a następnie zostanie wyłoniony zwycięzca.

Przygotowano artykuł do gazety prezentujący nasze dotychczasowe dokonania w pracy projektowej.

Grudzień 2014

8 grudnia 2014 r. uczniowie promując nasz projekt, wzięli udział w konkursie "Żyj z całych sił", który odbył się w Spółdzielczym Domu Kultury w Starachowicach. Pod okiem pani Anny Babickiej przygotowali plakaty (p. Magdalena Sokołowska), listy (p. Bożena Jaskros)  oraz przedstawienie pokazujące jak ważne jest podniesienie i poszerzenie poziomu wiedzy na temat HIV i chorych na AIDS oraz jak ważna jest tolerancja i akceptacja.

Uczestnicy spotkania.

Uczniowie naszej szkoły pracowali na lekcjach języka angielskiego nad projektami kart bożonarodzeniowych, które zostały wysłane do naszych parterów w ostatnim tygodniu nauki w szkole.
Uczniowie szkoły podstawowej również chętnie wzięli udział w akcji.
Dziękujemy wszystkim za pomoc.

Praca nad projektmi kart bożonarodzeniowych.
Uczniowie kl. II SG STO w Starachowicach.
Uczniowie kl. I SG STO w Starachowicach.
Przygotowanie kart świątecznych do wysyłki :-)

Dnia 17 grudnia odbyły się szkolne Jasełka, na których spotkali się uczniowie, nauczyciele i rodzice naszych uczniów. Uczniowie pod kierunkiem pani Anny Babickiej, pani Magdaleny Sokołowskiej i pana Dariusza Dygasa przygotowali wieczór wigilijnych opowieści i kolęd. Filmiki z nagranymi wykonaniami polskich kolęd zostały zamieszczone na stronie projektu, aby uczniowie i nauczyciele szkół partnerskich mogli je również zobaczyć.

Jasełka 2014

KOLĘDY:
Kolęda 1

W piątek 19 grudnia 2014 r.
w klasach gimnazjalnych ogłoszono konkurs
na temat wiedzy o krajach partnerskich.
Informacja została umieszczona w klasach.

Zapraszamy do zabawy 14 stycznia 2015 r. o godz. 10:45. Szczegółowe informacje -------> ogłoszenie .

Kolęda 2
Kolęda 3
Kolęda 4
Kolęda 5
Kolęda 6  

Styczeń 2015

Dnia 7 stycznia 2015 r. uczniowie naszej szkoły otrzymali kartki świąteczne od kolegów ze szkół
w Hiszpanii, Włoszech, Turcji i z Łotwy. 

Uczniowie kl. III SG STO w Starachowicach
Uczniowie kl. II SG STO w Starachowicach
Uczniowie kl. I SG STO w Starachowicach

DZIĘKUJEMY !!!

Uczniowie naszego gimnazjum wzięli udział w konkursie sprawdzającym wiedzę o kulturze krajów partnerskich naszego projektu. Konkurs odbył się dnia 14 stycznia 2015 r. na lekcjach języka angielskiego. Uczniowie rozwiązali test w języku angielskim.

test | klucz odpowiedzi

Wyniki konkursu CULTURAL QUIZ - WE DO CARE CHILDREN.

Luty 2015

Dnia 13 lutego 2015 r. w naszej szkole zorganizowaliśmy Dzień Języków Obcych, dzięki któremu promowaliśmy nasz projekt i poszerzyliśmy wiedzę na temat krajów biorących udział w projekcie.

Imprezę szkolną poprowadziła pani Anna Szumilewicz, a nasze anglistki zajęły się przygotowaniem poszczególnych występów.

Dzień Języków rozpoczął się od przedstawienia "The Gingerbread Man" przygotowanego przez uczniów klasy II gimnazjum pod kierunkiem pani Katarzynay Sasak i Anny Siewierskiej. Przedstawienie pokazywało siłę wspólnego dążenia do zdobywania celu - piernikowego ludka - i jednocześnie jak ważne jest kreatywne myślenie - sprytny lis.

Następnie uczennice klasy V i IV zaprezentowały tańce z Turcji i Łotwy przygotowane pod kierunkiem Paulina Popławskiej - uczennicy klasy III gimnazjum i pani Anny Szumilewicz.

Uczniowie klasy II gimnazjum - nasz zespół muzyczny NO NAME - pod kierunkiem pana Dariusza Dygasa zaprezentował utwory Hiszpańskie, a uczennica klasy I Szkoły Podstawowej Ula Serwicka zaśpiewała piosenkę w języku włoskim.

W drugiej części naszego szkolnego święta odbyła się prezentacja kultury i języka Japonii, którą przygotowali i przedstawili zaproszeni goście.

Ostatnim punktem zabawy było przygotowanie przez uczniów gimnazjum i szkoły podstawowej kramików prezentujących kraje biorące udział w projekcie.

Klasa III g - przygotowała kramik o Włoszech
Klasa II g - przygotowała kramik o Hiszpanii
Klasa I g - przygotowała kramik o Łotwie
Klasa VI - przygotował kramik o Japonii
Klasa V - przygotowała kramik o Polsce
Klasa IV - przygotowała kramik o Turcji

Na kramikach znalazły się plakaty, dekoracje i co okazało się największym hitem - jedzenie
z prezentowanych krajów.

Dziękujemy wychowawcom klas o pomoc w organizacji kramików oraz wszystkim uczniom za bardzo aktywny udział w naszej językowej zabawie.

 

Marzec 2015

Dnia 17 marca ogłosiliśmy wyniki Konkursu Wiedzy o Krajach Partnerskich i wręczyliśmy nagrody.

Laureaci Konkursu Wiedzy o Krajach Partnerskich.

Uczniowie Społecznego Gimnazjum i Społecznej Szkoły Podstawowej rozpoczęli przygotowania do przyjęcia gości z Włoch, Hiszpanii, Turcji oraz Łotwy. Uczniowie przygotowali gazetki ścienne
o tematyce krajów partnerskich oraz prezentacje multimedialne na temat sposobu przygotowywania potraw Polskich.

prezentacja 1
prezentacja 2
prezentacja 3


Dnia 20 marca 2015 o godzinie 17:00 odbyło się spotkanie informacyjno - organizacyjne w związku
z przyjazdem uczniów włoskich do naszej szkoły, którzy będą goszczeni przez ośmioro uczniów naszej szkoły.

W ostatnich dniach marca rozpoczęliśmy dekorowanie szkoły na spotkanie projektowe w kwietniu. Przygotowaliśmy gazetki ścienne o krajach projektowych. W klasie IV zawisły dekoracje z Turcji,
w klasie I gimnazjum - dekoracje z Łotwy, w klasie V - dekoracje z Polski, w klasie III gimnazjum - dekoracje z Włoch, a w klasie II gimnazjum - dekoracje z Hiszpanii.

Dekoracja w kl. II SG STO.
Dekoracja w kl. V SSP STO.
Dekoracja w kl. I SG STO.
Dekoracja w kl. IV SSP STO.

 

Kwiecień 2015

"We Do Care Children" czyli projekt "Zaopiekowane dzieci" z wizytą w Polsce.

W dniach od 8 do 12 kwietnia 2015 r. w Społecznym Gimnazjum Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Starachowicach odbyło się spotkanie projektowe programu Comenius. Do szkoły przyjechały delegacje ze szkół partnerskich w San Cipirello (Włochy), Calafell (Hiszpania), Ankarze (Turcja)
i Kuldidze (Łotwa). Mieliśmy okazję gościć nie tylko nauczycieli, ale również dużą grupę młodzieży
z Włoch, Łotwy i Turcji. Osiem naszych uczennic gościło dziewczynki z Włoch w swoich domach. Była to świetna okazja do zrewanżowania się za gościnne przyjęcie naszych Polskich uczniów w maju zeszłego roku na Sycylii.
Program naszego spotkania był ściśle związany z celami i założeniami naszego projektu, a więc integracją kulturową, tradycjami narodowymi, historią Polski, a także Janem Pawłem II, którego nasi uczniowie wybrali jako przykład narodowego bohatera i którego postać prezentowali na poprzednim spotkaniu projektowym w San Cipirello. Spotkanie miało również na celu  poszerzenie wiadomości
o lokalnej działalności na rzecz dzieci oraz umożliwienie młodzieży z krajów partnerskich nawiązania nowych znajomości i zdobycia nowych doświadczeń ze współpracy z kolegami z innych krajów.
Pierwszego dnia pani dyrektor Bożena Jaskros i szkolny koordynator projektu pani Katarzyna Sasak uroczyście przywitały przybyłych gości. Nasi uczniowie pod kierunkiem pani Anny Szumilewicz przygotowali program artystyczny, podczas którego zaprezentowali tradycyjne tańce i piosenki
z krajów partnerskich oraz wykonali znane utwory muzyki klasycznej na wiolonczeli i skrzypcach. Nasi goście również włączyli się aktywnie do prezentacji. Uczniowie z Łotwy, ubrani w piękne tradycyjne stroje ludowe, pokazali swoje narodowe tańce ludowe, uczennice z Turcji dały krótki koncert na skrzypcach i gitarze, a uczniowie z Włoch zaskoczyli nas wykonaniem hymnu Polski na fletach. Na zakończenie zaprosiliśmy wszystkich obecnych do odtańczenia Poloneza, którym symbolicznie rozpoczęliśmy program wizyty w Polsce. Tego samego dnia nasi goście odwiedzili naszą szkołę, którą zwiedzili w towarzystwie naszych uczniów i nauczycieli języka angielskiego. Zwiedzanie rozpoczęli od wizyty w klasach przygotowanych i udekorowanych w kolorach narodowych naszych partnerów. Podczas gdy nauczyciele spotkali się na konferencji poświęconej realizacji zadań projektowych, uczniowie z Łotwy, Włoch i Turcji wzięli udział w lekcjach i mięli okazję zobaczyć jak wygląda codzienne życie ucznia w naszej szkole. Dzień pierwszy zakończyliśmy wspólną wizytą w opactwie Cystersów w Wąchocku, gdzie brat zakonny opowiedział nam dzieje opactwa, co było jednocześnie świetnym wprowadzeniem do historii naszego regionu i Polski.
W czwartek wyjechaliśmy na całodniową wycieczkę do Warszawy, gdzie nasi goście zobaczyli Zamek Królewski, Stare Miasto i Park Łazienkowski. Była to wyprawa,  podczas której mogliśmy dowiedzieć się więcej o tym jak wyglądało życie w Polsce w czasie II wojny światowej.
Piątek był dniem również bardzo pracowitym. Tego dnia spotkaliśmy się w szkole, gdzie nauczyciele ze szkół partnerskich rozmawiali o produktach końcowych i rezultatach projektu, zaprezentowali narodowe potrawy i posumowali dotychczasowe działania projektowe. W tym czasie uczniowie łotewscy, włoscy i tureccy razem z uczniami polskimi malowali olbrzymie logo naszego projektu, które później wykorzystaliśmy jako dekorację na uroczyste przyjęcie w niedzielę, oraz wzięli udział
w konkursie wiedzy o krajach partnerskich, przygotowanym przez panie Annę Siewierską i Joannę Wójcicką. Po południu pojechaliśmy odwiedzić sanktuarium w Kałkowie, które słynie z różnorakiej działalności charytatywnej i pomocy osobom starszym i niepełnosprawnym. Pani przewodniczka opowiedziała nam również krótko historię tego miejsca. Na zakończenie odwiedziliśmy maleńkie muzeum Kamieni Szlachetnych w Świętej Katarzynie, gdzie wszyscy wzięli udział w krótkiej lekcji
o krzemieniu pasiastym - chlubie naszego regionu - i sposobach obróbki kamieni szlachetnych.
Następnego dnia odbyła się całodniowa wycieczka do Krakowa. Wyruszyliśmy w podróż śladami Jana Pawła II. Zwiedzanie rozpoczęliśmy od wizyty na wzgórzu Wawelskim, gdzie zobaczyliśmy zamek
i katedrę, nad którą swego czasu pieczę sprawował kardynał Karol Wojtyła. Następnie odwiedziliśmy Uniwersytet Jagielloński, kościół Salezjanów, w którym młody Karol lubił się modlić i zobaczyliśmy okno papieskie, pod którym zawsze spotykał się z młodzieżą już jako papież podczas swoich wizyt
w Krakowie.
Ostatniego dnia wszyscy uczestnicy spotkania wzięli udział w rajdzie rekreacyjno-integracyjnym na Święty Krzyż. Weszliśmy na górę Drogą Królewską od Nowej Słupi. Wszyscy świetnie się bawili, bo dzięki pięknej pogodzie mogliśmy jeszcze raz podziwiać piękne świętokrzyskie okolice. Spacer był również świetnym sposobem na zobaczenie przyrody regionu świętokrzyskiego i ciekawostki jaką jest gołoborze. Wieczorem pożegnaliśmy się na ostatniej wizycie w szkole. Goście mogli spróbować tradycyjnych potraw Polskich, wśród których pierwsze miejsce zajął żurek. Razem bawiliśmy się przy karaoke i dźwiękach muzyki z innych krajów.
Pożegnania nie obyły się bez łez, chociaż i tak niektórym z nas uda się spotkać ponownie podczas ostatniego spotkania projektowego na Łotwie.

Występ polskiej drużyny.
Zdjęcie z logo projektu.
Młodzież z Łotwy.
Św. Krzyż.
Z wizytą w Warszawie.
Z wizytą w Wąchocku.

W tym miesiącu również pracowaliśmy nad przygotowaniem prezentacji potraw na spotkanie projektowe na Łotwę oraz nad prezentacją multimedialną ze spotkania projektowego w Polsce.

Prezentacja multimedialna ze spotkania projektowego w Polsce.

 

Maj 2015

Spotkanie projektowe

"We Do Care Children" czyli projekt "Zaopiekowane dzieci" z wizytą na Łotwie.

Cztery nauczycielki Społecznego Gimnazjum STO miały ostatnio znów niepowtarzalną okazję odwiedzić zaskakujące miejsce, realizując projekt Comenius "We do care children" (Zaopiekowane dzieci). Razem z nauczycielami i uczniami z Turcji, Hiszpanii i Włoch odwiedziły Pelci na Łotwie  w dniach od 11 do 15 maja 2015 r. W spotkaniu udział wzięły cztery nauczycielki pani dyrektor Bożena Jaskros, pani dyrektor Dorota Glina, pani Beata Nowak i pani Katarzyna Sasak - szkolny koordynator projektu.

Nasi łotewscy gospodarze przyjęli nas bardzo ciepło i gościnnie, dzięki czemu mogliśmy poczuć się wszyscy jak w domu. Program spotkania umożliwił wszystkim nie tylko poszerzenie własnej wiedzy, ale również nawiązanie nowych znajomości i przyjaźni.

Prace nad projektem zaczęliśmy oczywiście od wizyty w szkole w Pelci, w której również odbyły się pozostałe ważne spotkania, w trakcie których reprezentanci każdej ze szkól partnerskich wzięli udział w różnych warsztatach i lekcjach, malowali wspólne obrazy projektowe w miejskiej galerii sztuki oraz zasadzili wspólną rabatkę projektową.

Każdy z nas miał również okazję poszerzyć wiedzę na temat historii i kultury regionu Łotwy, który odwiedziliśmy. Wizyty w Rydze, Pelci czy Ventspils były dla wszystkich bardzo ciekawymi lekcjami historii nie tylko Łotwy, ale również wspólnych początków Europy wschodniej.

Projekt "Zaopiekowane dzieci" przybliża sposoby na pokazanie dzieciom i młodzieży jak ciekawie
i bezpiecznie można się wspólnie bawić i spędzać czas. W czasie pobytu na Łotwie mogliśmy obserwować i uczestniczyć wspólnie w wycieczkach, posiłkach, lekcjach i przerwach. Pomogło to nam wszystkim zrozumieć, jak ważna jest tolerancja i wzajemne porozumienie.

Polska i hiszpańska delegacja przy wspólnie zasadzonej rabatce projektowej.
Wieczorek przy muzyce.
Prezentacja wieczoru henny przez delegację turecką.
Wspólna praca polskiej delegacji.
Grupa projektowa z uczniami łotewskimi.
Spotkanie nad morzem.

* * *

W tym miesiącu również pracowaliśmy nad przygotowaniem prezentacji potraw na spotkanie projektowe na Łotwę oraz wspólnie z innymi krajami zbieraliśmy karty z pamiętników naszych uczniów, którzy brali udział w spotkaniach projektowych.

Dnia 30 maja odbył się w naszej szkole konkurs Łamigłowy 2015. Jest to konkurs o zasięgu ogólnopolskim, w którym udział wzięły zaproszone szkoły z naszego miasta, regionu i kraju. Konkurs promuje u dzieci sztukę kreatywnego myślenia i sobotnie spotkanie było świetnym momentem na promowanie idei naszego projektu i jednocześnie na nawiązanie porozumienia z naszymi miejskimi
i krajowymi partnerami.

Czerwiec 2015

W tym miesiącu podsumowaliśmy pracę nad projektem Comenius "We do care children".
Nasi uczniowie przygotowali ulotki informujące o projekcie, które zabrali ze sobą do domów.

Koordynatorka projektu przygotowała płytę CD z zebranymi wszystkimi materiałami dotyczącymi pracy nad projektem. Płyta jest dostępna w dokumentacji projektu.

W dniach 23 i 24 czerwca odbyło się szkolne święto teatru Pora na Aktora, w trakcie którego uczniowie pod kierunkiem nauczycieli przygotowali przedstawienia teatralne. Na uwagę zasługują przedstawienie gimnazjum o problemie nadmiernego korzystania z Internetu, przygotowane pod kierunkiem pani Magdaleny Sokołowskiej oraz przedstawienie "Kopciuszek" w języku niemieckim, również przygotowane przez uczniów gimnazjum pod kierunkiem pani Moniki Orman. Święto teatralne ma wielki wymiar pedagogiczny. Ukazuje uczniom jak wiele mogą razem, jak ciekawie spędzać czas i jak świetnie bawić się z ludźmi w różnym wieku. W nasze święto zaangażowali się nie tylko uczniowie i nauczyciele, ale również rodzice. Była to świetna okazja do promocji idei naszego projektu.