DORADZTWO ZAWODOWE


UWAGA UCZENNICE I UCZNIOWIE KLASY III oraz ICH RODZICE!

W każdy ostatni poniedziałek miesiąca (do końca roku szkolnego), w godzinach od 13.00 do 17.00,
będzie funkcjonował punkt informacyjno - konsultacyjny dla młodzieży i rodziców z zakresu orientacji zawodowej i wyboru dalszej ścieżki kształcenia.

Punkt prowadzi Międzyszkolne Centrum Doskonalenia Zawodowego
w Centrum Kształcenia Ustawicznego
w Starachowicach przy ul. Rogowskiego 14 (w bibliotece).

Kontakt dodatkowy: Justyna Żłobecka, tel.: 889 499 399