KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

 

1. Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019 03.09.2018 r.
2. Ślubowanie uczniów kl. I SSP 28.10.2018 r.
3. Zimowa przerwa świąteczna 23.12 - 31.12.2018 r.
4. Ferie zimowe 14.01 - 27.01.2019 r.
5. Wiosenna przerwa świąteczna 18.04 - 23.04.2019 r.
6. Egzamin gimnazjalny:
 
  - część humanistyczna:
z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie - godz. 09:00
z zakresu języka polskiego - godz. 11:00
10.04.2019 r.
  - część matematyczno - przyrodnicza:
z zakresu przedmiotów przyrodniczych - godz. 09:00
z zakresu matematyki - godz. 11:00
11.04.2019 r.
  - część językowa:
na poziomie podstawowym - godz. 09:00
na poziomie rozszerzonym - godz. 11:00
12.04.2019 r.
7. Egzamin ósmoklasisty:
 
  JĘZYK POLSKI - godz. 09:00 15.04.2019 r.
  MATEMATYKA - godz. 09:00
16.04.2019 r.
  JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY - godz. 09:00 17.04.2019 r.
8. Zakończenie roku szkolnego 21.06.2019 r.
9. Ferie letnie 22.06 - 31.08.2019 r.
Dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczychTRYMESTRY
I TRYMESTR 03.09.2018 r. - 25.11.2018 r.
II TRYMESTR 26.11.2018 r. - 10.03.2019 r.
III TRYMESTR 11.03.2019 r. - 21.06.2019 r.