NASZA OFERTA

 

=================================================================
<< SZKOŁY Z PASJĄ I TRADYCJĄ >>
=================================================================

Co się u nas dzieje?

Otrzymujemy najlepsze w mieście, powiecie i regionie wyniki z egzaminów zewnętrznych.
Nasi uczniowie są laureatami wielu konkursów przedmiotowych, artystycznych
i sportowych.
Indywidualnie podchodzimy do każdego ucznia w małych piętnastoosobowych klasach.
Codziennie uczymy języka angielskiego.
Rozwijamy talenty organizując liczne koła zainteresowań ( przedmiotowe, twórczego logicznego myślenia, teatralne, muzyczne,dziennikarskie, sportowe).
Najlepsi uczniowie otrzymują stypendia naukowe.

Organizujemy profesjonalne konsultacje przygotowujące uczniów do egzaminów zewnętrznych.

Dwa razy w ciągu roku wyjeżdżamy do teatrów w Warszawie i Krakowie.