PLAN LEKCJI ----------------------------->> SPOŁECZNE GIMNAZJUM STO

SPOŁECZNA SZKOŁA PODSTAWOWA STO

KLASA 0 - wychowawca p. Renata Kubik

Czas trwania
lekcji
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1. 8.00 - 8.45 Z - E Z - E Z - E Z - E Z - E
2. 8.55 - 9.40 Z - E Z - E Z - E Z - E Z - E
3. 9.50 - 10.35 Z - E Z - E J. ANGIELSKI Z - E Z - E
4.10.45 - 11.30 J.ANGIELSKI J. ANGIELSKI Z - E J. ANGIELSKI J.ANGIELSKI
5.11.40 - 12.25 Z - E ZAJĘCIA KOMP. Z - E Z - E PŁYWALNIA
6.12.45 - 13.30 ZAJ. TEATRALNE ZAJĘCIA MUZ.  Z - E RELIGIA
7.13.40 - 14.25 KOŁO PLAST.

KLASA IA - wychowawca p. Paulina Basiak

Czas trwania
lekcji
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1. 8.00 - 8.45 E - W W - F W - F J.ANGIELSKI E - W 
2. 8.55 - 9.40 J.ANGIELSKI E - W E - W W - F E - W.
3. 9.50 - 10.35 W - F J. ANGIELSKI J.ANGIELSKI E - W J.ANGIELSKI
4.10.45 - 11.30 E - W E - W E - W E - W E - W
5.11.40 - 12.25 E - W E - W E - W  RELIGIA E - W
6.12.45 - 13.30 E  - W E -W EDUKACJA INF. ED. MUZ. PŁYWALNIA
7.13.40 - 14.25 ZAJĘCIA TEATR.

KLASA IB - wychowawca p. Marzena Mączyńska

Czas trwania
lekcji
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1. 8.00 - 8.45 E - W W - F W - F E - W J.ANGIELSKI
2. 8.55 - 9.40 E - W J.ANGIELSKI J.ANGIELSKI W - F RELIGIA
3. 9.50 - 10.35 W - F E - W ED. INF. E - W E - W
4.10.45 - 11.30 E - W E - W E - W E - W ED . MUZ.
5.11.40 - 12.25 E - W ED - PL /A E - W  ED. M/A E - W
6.12.45 - 13.30 J.ANGIELSKI E -W E - W J. ANGIELSKI PŁYWALNIA
7.13.40 - 14.25 ZAJĘCIA TEATR.


KLASA II
- wychowawca
p. Joanna Gryz

Czas trwania
lekcji
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1. 8.00 - 8.45 E - W J. ANGIELSKI E - W W - F E - W
2. 8.55 - 9.40 E - W  W - F E - W J. ANGIELSKI E - W
3. 9.50 - 10.35 J.ANGIELSKI E - W W - F E - W E - W
4.10.45 - 11.30 E - W E - W E - W E - W RELIGIA
5.11.40 - 12.25 E - W E - W ED - MUZ.  E - W   J.ANGIELSKI
6.12.45 - 13.30 W - F ED - INF. J.ANGIELSKI E - W PŁYWALNIA
7.13.40 - 14.25 ZAJĘCIA TEATR.

KLASA III - wychowawca p. Dorota Glina

Czas trwania
lekcji
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1. 8.00 - 8.45 E - W E - W E - W W - F ZAJ. KOMP.
2. 8.55 - 9.40 E - W W - F E - W RELIGIA  J.ANGIELSKI
3. 9.50 - 10.35 E - W E - W W - F J.ANGIELSKI RELIGIA
4.10.45 - 11.30 E - W E - W E - W E - W E - W
5.11.40 - 12.25 J.ANGIELSKI E - W J.ANGIELSKI E - W E - W
6.12.45 - 13.30 W - F J.ANGIELSKI ED MUZ. E - W E - W
7.13.40 - 14.25    ZAJĘCIA TEATR.     PŁYWALNIA

KLASA IV - wychowawca p. Anna Kamińska

Czas trwania
lekcji
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1. 8.00 - 8.45 INFORMATYKA J.POLSKI RELIGIA J.POLSKI PRZYRODA
2. 8.55 - 9.40 MATEMATYKA J.POLSKI MATEMATYKA MATEMATYKA J.POLSKI
3. 9.50 - 10.35 PRZYRODA WYCH. - FIZ. ZAJ. Z WYCH. WYCH. - FIZ. MATEMATYKA
4.10.45 - 11.30 WYCH. FIZ. HISTORIA PRZYRODA TECHNIKA PLASTYKA
5.11.40 - 12.25 J.POLSKI MATEMATYKA J.ANGIELSKI HISTORIA MUZYKA
6.12.45 - 13.30 J.ANGIELSKI J.ANGIELSKI J.ANGIELSKI J.ANGIELSKI
7.13.40 - 14.25    ŚW    PŁYWALNIA
8.14.35- 15.20 ZAJ. TEATRALNE

KLASA V - wychowawca p. Terasa Rybka

Czas trwania
lekcji
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1. 8.00 - 8.45 MATEMATYKA GROGRAFIA ZAJ. Z WYCH. RELIGIA J. ANGIELSKI
2. 8.55 - 9.40 J. ANGIELSKI J.ANGIELSKI HISTORIA J.ANGIELSKI  J.POLSKI
3. 9.50 - 10.35 J.NIEMIECKI WYCH. - FIZ. J.POLSKI WYCH. - FIZ. MATEMATYKA
4.10.45 - 11.30 WYCH. - FIZ. J.POLSKI J.ANGIELSKI J.POLSKI INFORMTYKA
5.11.40 - 12.25 J.POLSKI BIOLOGIA J.NIEMIECKI TECHNIKA PLASTYKA
6.12.45 - 13.30  HISTORIA  MATEMATYKA MATEMATYKA MATEMATYKA MUZYKA
7.13.40 - 14.25    ŚW   PŁYWALNIA
8.14.35 - 15.20    ZAJ. TEATRAL.    

KLASA VI - wychowawca p. Beata Nowak

Czas trwania
lekcji
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1. 8.00 - 8.45 J.NIEMIECKI MATEMATYKA MATEMATYKA MATEMATYKA J. POLSKI
2. 8.55 - 9.40 MATEMATYKA HISTORIA J.ANGIELSKI J.POLSKI J.ANGIELSKI
3. 9.50 - 10.35 J. ANGIELSKI J.POLSKI J.NIEMIECKI RELIGIA PRZYRODA
4.10.45 - 11.30 PRZYRODA J.ANGIELSKI WYCH. - FIZ. WYCH. - FIZ. MATEMATYKA.
5.11.40 - 12.25 WYCH. - FIZ. MUZYKA ZAJ. KOMP. J.ANGIELSKI HISTORIA
6.12.45 - 13.30 J.POLSKI PLASTYKA PRZYRODA  ZAJ. TECH. ZAJ. Z WYCH.
7.13.40 - 14.25  J.POLSKI  ŚW   PŁYWALNIA
8.14.35 - 15.20    ZAJ. TERATR.    

KLASA VII - wychowawca p. Agnieszka Makoska

Czas trwania
lekcji
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1. 8.00 - 8.45 MATEMATYKA J.POLSKI MATEMATYKA GEOGRAFIA J.POLSKI
2. 8.55 - 9.40 GEOGRAFIA CHEMIA J. NIEMIECKI CHEMIA MATEMATYKA
3. 9.50 - 10.35 FIZYKA HISTORIA J. ANGIELSKI J.ANGIELSKI J.ANGIELSKI
4.10.45 - 11.30 J.NIEMIECKI MATEMATYKA WYCH. - FIZ. WYCH. - FIZ. HISTORIA
5.11.40 - 12.25 WYCH. - FIZ. J.ANGIELSKI FIZYKA MATEMATYKA BIOLOGIA
6.12.45 - 13.30 J.POLSKI BIOLOGIA J.POLSKI J.POLSKI PLASTYKA
7.13.40 - 14.25 J.ANGIELSKI INFORMATYKA MUZYKA ZAJ. Z WYCH. RELIGIA
8.14.35 - 15.20      PŁYWALNIA

KLASA VIII - wychowawca p. Bożena Jaskros

Czas trwania
lekcji
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1. 8.00 - 8.45 MATEMATYKA CHEMIA WOŚ J.POLSKI J.POLSKI
2. 8.55 - 9.40 J.NIEMIECKI J.POLSKI J.POSLKI EDB BIOLOGIA
3. 9.50 - 10.35 GEOGRAFIA J.POLSKI FIZYKA CHEMIA INFORMATYKA
4.10.45 - 11.30 J.POLSKI WYCH. - FIZ. MATEMATYKA J.ANGIELSKI J.ANGIELSKI
5.11.40 - 12.25 J.ANGIELSKI HISTORIA MATEMATYKA WYCH. - FIZ. RELIGIA
6.12.45 - 13.30 FIZYKA MATEMATYKA J.ANGIELSKI MATEMATYKA HISTORIA
7.13.40 - 14.25 WYCH. - FIZ. J. ANGIELSKI J.NIEMIECKI ZAJ. Z WYCH. WOŚ
8.14.35 - 15.20      PŁYWALNIA

 

Plan lekcji ------------------------>> SPOŁECZNE GIMNAZJUM STO