SPOŁECZNE GIMNAZJUM STO

 

Mamy certyfikat "Szkoły z klasą" i rokrocznie najlepsze wyniki egzaminów zewnetrznych
W szkole jest bezpiecznie, kameralnie, wszyscy się znamy.
Nie ma używek i przemocy
Wszechstronnie oddziałujemy na umysł i ciało młodego człowieka
Profesjonalnie przygotowujemy do startu w nowoczesną rzeczywistość
Uczymy dobrego wypoczynku po szkolnym wysiłku
Promujemy talenty i rozwijamy zainteresowania
Pomagamy znaleźć przyjaciół, w małych (do 16 osób zespołach)


INFORMACJA DLA UCZNIÓW

  • Mili nauczyciele, ciekawe lekcje, sprawiedliwe oceny, nie ma czasu na nudę

  • Smakołyki i łakocie w sklepiku szkolnym, darmowa domowa herbatka

  • Codzienne zajęcia sportowe, dwa razy w tygodniu pływanie, stoły do ping-ponga na korytarzu

  • Codzienne lekcje języka obcego, zajęcia komputerowe, internet w pracowni

  • Częste dyskoteki i wycieczki, co roku "zielona szkoła"

  • Koła zainteresowań

     

Społeczne Gimnazjum STO w Starachowicach powstało w 1999 r. W trzech klasach uczy się 39 uczniów. Nie ma gotowych recept jak postępować z dorastającą młodzieżą, dlatego stawiamy na indywidualny kontakt z każdym uczniem w małych zespołach klasowych. W pracy wychowawczej największą wagę przywiązujemy do jasnego postawienia granic i konsekwentnego ich przestrzegania. Szczególnie dbamy o kształtowanie właściwych postaw oraz rozwój inteligencji emocjonalnej naszych wychowanków, aby w przyszłości radzili sobie z trudnościami i wyzwaniami współczesnego świata, a jednocześnie pozostawali wrażliwi na potrzeby  drugiego człowieka.
Od naszych nauczycieli wymagam zaangażowania, kreatywności oraz stałego doskonalenia warsztatu pracy. W naszych Szkołach pracuje wysoko wykwalifikowana kadra. Nauczyciele stosują aktywizujące metody nauczania i preferują indywidualne podejście do ucznia.

 

Bożena Jaskros - dyrektor Społecznego Gimnazjum STO