SPRAWOZDANIA MERYTORYCZNE ( OPP )

 

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Społecznego Towarzystwa Oświatowego Samodzielnego Koła Terenowego nr 50 w Starachowicach za rok obrotowy 2009
( od 01.09.2009r. do 31.08.2010r. )