SPOŁECZNA SZKOŁA PODSTAWOWA STO

 

 • Mamy certyfikat "Szkoły z klasą"

 • Spełniamy oczekiwania rodziców

 • Dbamy o dobro dziecka

 • Lekcje w godzinach od 8.00 do 14.45

 • Naukę w zespołach do 16-stu osób

 • Codziennie lekcję języka angielskiego

 • Lekcje języka niemieckiego i francuskiego

 • Codziennie zajęcia sportowe (dwa razy w tygodniu lekcje pływania)

 • Profesjonalną kadrę nauczycielską

 • Programy dydaktyczne wg. najnowszych założeń reformy
  i autorskich pomysłów nauczycieli

 • Zajęcia komputerowe

 • Liczne koła zainteresowań

 

Społeczna Szkoła Podstawowa ma swoją tradycję, w tym roku będzie obchodziła 20 - lecie istnienia. Obecnie w klasach 0 - VI uczy się 73 uczniów. Dla kogo jest nasza szkoła? Nasza szkoła jest dla każdego. Zarówno dla dzieci zdolnych, jak i mniej zdolnych, dla ambitnych i dla tych, których należy motywować do pracy. Nade wszystko jest to szkoła bezpieczna, wolna od agresji i niszczących zdrowie używek, przyjazna, rozumiejąca potrzeby dzieci, wspierająca ich rozwój. Szkoła, w której uczniowie, rodzice i nauczyciele tworzą autentyczną społeczność dzięk
i możliwości bliskich kontaktów oraz zgodnym współdziałaniu opartym na dialogu, szacunku, dobrym przykładzie i "refleksyjnej afirmcji". W naszej szkole lekcje odbywają się do południa, ale uczniowie mają zapewnioną opiekę do godziny 16.00 w ramach zajęć świetlicowych lub korzystają z bogatej oferty zajęć dodatkowych. W naszej szkole uczniowie biorą udział w wielu projektach edukacyjno-wychowawczych, m. in.
w międzynarodowym projekcie Socrates Comenius -  "Matematyka dla wszystkich" oraz  w ogólnopolskim projekcie - "Wychowanie obywatelskie zaczyna się w szkole".
Uczę w tej szkole najmłodsze dzieci, uczniów klas I - III i zdaję sobie sprawę, jak ważny jest ten pierwszy etap kształcenia. W swojej pracy dydaktyczno - wychowawczej tak dobieram metody i formy, aby dzieci, poza zdobywaniem koniecznych wiadomości i umiejętności, uczyły się także podejmować odpowiedzialność za osiągane wyniki -  konstruktywnie pokonywać trudności i dokonywać właściwych wyborów. Codziennie staram się, aby w naszej szkole spotykali się ludzie szczęśliwi, zadowoleni z życia (ci mali i ci duzi). Bardzo przywiązuję się do swoich uczniów i są oni dla mnie bardzo ważni.

Moje motto:
"Dobre wychowanie to miłość i dobry przykład. Nic ponadto".

 

Dyrektor Społecznej Szkoły Podstawowej STO
Dorota Glina