HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2018 / 2019


Zebrania z rodzicami odbywają się wg harmonogramu o godzinie 17.00


1.
13.09.2018 r.
Spotkanie z Dyrekcją, Zarządem STO, Radą Rodziców oraz Wychowawcami klas.
2.
18.10.2018 r.
Indywidualne konsultacje z nauczycielami.
3.
15.11.2018 r.
Indywidualne konsultacje z nauczycielami.
4.
06.12.2018 r.
Podsumowanie I trymestru.
5.
21.02.2019 r.
Indywidualne konsultacje z nauczycielami.
7.
21.03.2019 r.
Podsumowanie II trymestru oraz konsultacje indywidualne z nauczycielami zgodnie
z zaproszeniem wychowawców.
8.
25.04.2019 r.
Indywidualne konsultacje z nauczycielami.
9.
23.05.2019 r.
Omówienie ŁAMIGŁOWY, Pory na aktora, Zielonej Szkoły, informacja o przewidywanych ocenach z poszczególnych przedmiotów
i zachowania na zakończenie roku szkolnego, indywidualne konsultacje z nauczycielami.